Marek BELKA : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 

Обратна връзка