Chrysoula ZACHAROPOULOU : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по развитие 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Обратна връзка