Marie-Pierre VEDRENNE : Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение 

Обратна връзка