Marie-Pierre VEDRENNE : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по международна търговия 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Член 

Комисия по петиции 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 

Обратна връзка