Jérémy DECERLE : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Обратна връзка