François-Xavier BELLAMY : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Делегация за връзки с Ирак 

Последни дейности 

Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария (B9-0032/2020) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка