Alexandr VONDRA : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Израел 

Последни дейности 

Обратна връзка