Irène TOLLERET : Начална страница 

Член 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Япония 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Палестина 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Обратна връзка