Stéphane BIJOUX : Начална страница 

Председател 

Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по регионално развитие 

Заместник 

Комисия по развитие 
Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Обратна връзка