Veronika VRECIONOVÁ : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с държавите от Андската общност 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Обратна връзка