Hynek BLAŠKO : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : Група „Идентичност и демокрация“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Svoboda a přímá demokracie (Чехия)

членове 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 02-07-2019 ... : Подкомисия по сигурност и отбрана
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по външни работи
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Израел

Обратна връзка