Hynek BLAŠKO : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Израел 

Последни дейности 

Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г. (B9-0241/2019) CS  
 
Писмени обяснения на вот 
Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“) (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) CS  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка