Gilles BOYER : Начална страница 

Член 

BURO  
Бюро на Европейския парламент 
QUE  
Квестори 

Отговорности като квестор: 

 • Въпроси относно сигурността в помещенията на Парламента, свързани с отделни членове на ЕП – мерки за изпълнение (включително изпълнението на правилника на Бюрото относно забраната на тютюнопушенето)
 • Технически аспекти на регистъра на лобистите, допускане на дългосрочните посетители до зоните с ограничен достъп
 • Езикови и компютърни курсове за членовете на ЕП
 • Използване на библиотеката на Парламента от членовете на ЕП и управление на документите
 • Контакти със Сдружението на бивши членове на Европейския парламент, включително инфраструктури, предоставяни за ползване от бивши членове на ЕП
 • Член на Консултативния комитет, компетентен относно разглеждането на жалби за тормоз във връзка с членове на Европейския парламент
 • Член на работната група на Бюрото относно стратегията за иновации в областта на ИКТ
 • Помирител съгласно член 23 от Мерките за прилагане на Устава на парламентарните сътрудници
Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 
Gilles BOYER  
Gilles BOYER 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. WILLY BRANDT
  04M003
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T12039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Пощенски адреси 

  European Parliament
  Rue de Trêves 
  Willy Brandt 04M003
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: 
  Gilles Boyer
  BP 80031
  75721 Paris cedex 15
  FR Paris
   
  Contact data: