Pierre KARLESKIND : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

Член 

Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с държавите от Андската общност 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 

Последни дейности 

Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“) (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и протокол за неговото прилагане (A9-0026/2019 - Carmen Avram) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка