Véronique TRILLET-LENOIR : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Последни дейности 

Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания (A9-0045/2019 - Luisa Regimenti) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка