Anna Júlia DONÁTH : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Momentum (Унгария)

членове 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
  • 02-07-2019 ... : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

Обратна връзка