Ioan-Rareş BOGDAN : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по петиции 

Обратна връзка