Ben HABIB : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Независими членове

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Обединено кралство)

членове 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

Заместник 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по бюджети
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение