Alexander BERNHUBER : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по петиции 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 

Последни дейности 

Възражение по член 112 от Правилника за дейността: Оценка на въздействието на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели (B9-0149/2019) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка