Carmen AVRAM : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Комитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия 
Делегация за връзки с Израел 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по рибно стопанство 

Последни дейности 

Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (препоръка) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (резолюция) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка