Claudiu MANDA : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Комисия по бюджетен контрол 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 

Последни дейности 

Обратна връзка