Adrian-Dragoş BENEA : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по регионално развитие 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 

Заместник 

Комисия по петиции 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 

Последни дейности 

Обратна връзка