Clotilde ARMAND : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджети 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Заместник 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 
Clotilde ARMAND  
Clotilde ARMAND 

В EP NEWSHUB

Обратна връзка