Vlad-Marius BOTOŞ : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 

Последни дейности 

Обратна връзка