Traian BĂSESCU : Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни 

Декларация за уместно поведение 

Обратна връзка