Bettina VOLLATH : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Заместник 

Комисия по правни въпроси 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 

Последни дейности 

Прилагане и мониторинг на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство (B9-0031/2020) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка