Aurelia BEIGNEUX : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Делегация за връзки с Индия 

Последни дейности 

COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. (B9-0035/2020) FR  
 
Писмени обяснения на вот 
Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация (B9-0047/2020) FR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка