Dinesh DHAMIJA : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Обединено кралство)

Председател 

  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки с Индия

членове 

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Делегация за връзки с Индия
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по бюджети
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик в сянка 
За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение