Scott AINSLIE : Начална страница 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Заместник 

Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки с Меркосур 
Делегация за връзки с държавите от Южна Азия 

Последни дейности 

OPINION on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018 EN  
- AFCO_AD(2019)643103 -  
-
AFCO 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка