David BULL : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Независими членове

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Обединено кралство)

членове 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест

Заместник 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по петиции
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларации за участие на членове на ЕП в мероприятия, организирани от трети страни 

Декларация за уместно поведение