Martin Edward DAUBNEY : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Независими членове

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Обединено кралство)

членове 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по регионално развитие
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки с Корейския полуостров

Заместник 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по заетост и социални въпроси

Основни парламентарни дейности 

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение