Milan UHRÍK : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

The social and economic crisis in Lebanon EN  
- P-004424/2019 - Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност  
Въпроси, изискващи писмен отговор 

Обратна връзка