Simona BALDASSARRE : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по култура и образование 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Обратна връзка