Bernard KOUCHNER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 30-11-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 01-12-1994 / 31-12-1996 : Група на Партията на европейските социалисти - Асоцииран
 • 01-01-1997 / 05-06-1997 : Група на Европейския радикален алианс - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 05-06-1997 : Parti socialiste (apparenté) (Франция)

Председател 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество

членове 

 • 21-07-1994 / 21-07-1994 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 05-06-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 05-06-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 16-01-1997 / 05-06-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество