Andrew ENGLAND KERR : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Независими членове

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 30-09-2019 : The Brexit Party (Обединено кралство)
  • 01-10-2019 / 31-01-2020 : Independent (Обединено кралство)

членове 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

Заместник 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Подкомисия по сигурност и отбрана

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение