Pietro BARTOLO : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Член 

Комисия по рибно стопанство 

Заместник 

Делегация за връзки с Ирак 

Последни дейности 

Обратна връзка