Pietro BARTOLO : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Член 

Комисия по рибно стопанство 

Заместник 

Делегация за връзки с Ирак 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам  
- PECH_AD(2019)641139 -  
-
PECH 
Становища в качеството на докладчик 
СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам  
- PECH_AD(2019)641153 -  
-
PECH 
Становища в качеството на докладчик 

Обратна връзка