Naomi LONG : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Alliance Party of Northern Ireland (Обединено кралство)

членове 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по регионално развитие
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

Основни парламентарни дейности 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение