Alexander ALEXANDROV YORDANOV : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Последни дейности 

Обратна връзка