Ivo HRISTOV : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

Обратна връзка