Kim VAN SPARRENTAK : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация за връзки с Беларус 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 

Обратна връзка