Mazaly AGUILAR : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 

Заместник 

Комисия по международна търговия 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Обратна връзка