Frédérique BREDIN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 05-09-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член на бюрото
  • 06-09-1994 / 19-07-1996 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 19-07-1996 : Parti socialiste (Франция)

членове 

  • 21-07-1994 / 19-07-1996 : Комисия по социални въпроси и заетост
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Русия
  • 12-07-1995 / 19-07-1996 : Делегация за връзки с Русия

Заместник 

  • 21-07-1994 / 19-07-1996 : Комисия по регионална политика