• Ana   PALACIO VALLELERSUNDI  

Ana PALACIO VALLELERSUNDI : Предложения за резолюции - 5-и парламентарен мандат 

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Motion for a resolution on the Presidential Election in the ROC on Taiwan EN  
- B5-0372/2000