Ana PALACIO VALLELERSUNDI : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 08-03-2002 / 09-07-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 09-07-2002 : Partido Popular (Испания)

Председател 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Съвет на председателите на комисии

Председател 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
 • 21-01-2002 / 09-07-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 25-02-2002 / 09-07-2002 : Съвет на председателите на комисии

членове 

 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 21-01-2002 / 24-02-2002 : Съвет на председателите на комисии
 • 07-02-2002 / 09-07-2002 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по петициите
 • 17-01-2002 / 09-07-2002 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the draft interinstitutional agreement on a more structured use of the recasting technique for legal acts - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0230/2001 -  
-
JURI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128