Isabel CARVALHAIS : Начална страница 

Член 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Заместник 

Комисия по регионално развитие 
Комисия по рибно стопанство 
Делегация за връзки с Канада 

Последни дейности 

Обратна връзка