• José Ignacio   SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA  

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA : Становища в качеството на докладчик в сянка - 8-ми парламентарен мандат 

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно изпълнението на инициативата за младежка заетост в държавите членки  
- CONT_AD(2017)612047 -  
-
CONT