• José Ignacio   SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA  

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA : Становища в качеството на докладчик - 8-ми парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа  
- INTA_AD(2018)627014 -  
-
INTA