Antonio GONZÁLEZ TRIVIÑO : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 09-07-1996 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 10-07-1996 / 17-09-1996 : Независими
 • 18-09-1996 / 19-07-1999 : Група на Европейския радикален алианс - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partido Socialista Obrero Español (Испания)

членове 

 • 21-07-1994 / 29-09-1994 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 30-09-1994 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта
 • 14-12-1995 / 17-07-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 18-07-1996 / 13-03-1997 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм

Заместник 

 • 21-07-1994 / 29-09-1994 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 25-10-1994 / 12-10-1995 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 12-10-1995 / 15-01-1997 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Америка и МЕРКОСУР