Anne-Marie SCHAFFNER : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 28-06-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

  • 28-06-2002 / 17-11-2002 : Union pour la Majorité Présidentielle - Rassemblement pour la République (Франция)
  • 18-11-2002 / 19-07-2004 : Union pour un Mouvement Populaire (Франция)

членове 

  • 02-09-2002 / 19-07-2004 : Комисия по правни въпроси и вътрешен пазар
  • 26-09-2002 / 19-07-2004 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и Делегация за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

Заместник 

  • 29-08-2002 / 19-07-2004 : Комисия по петициите

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143