Marc ANGEL : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Последни дейности 

Обратна връзка